Produktion & layout: Sparr studio

Arbete i avverkningslag – talskivor

 

En box med två skivor fullmatade med kunskap!
Arbete i avverkningslag är tänkta att fylla en viktig funktion för alla som har någon kontakt med produktion i skogsbruket – eller alla de som helt enkelt är intresserade av skogbruket!

Tack vare våra talskivor kan nu även de som inte har tid eller möjlighet att läsa ta del av kunskapen i våra böcker. Att sitta i maskinen eller i bilen och lära sig av innehållet i böckerna genom att lyssna till skivorna fyllda med 28 timmar av kunskap: Det kallar vi prisvärd och verklig kompetenshöjning!

 

Beställ talskivorna här >>