Röjtolk

En liten pryl som underlättar mycket!

Används vid förröjningsarbete. Ger röjaren kontroll kring vilka stammar som ska röjas ned (8 cm).

Det är mycket kostsamt att avverka de allra klenaste träden med en skördare. Räkna med att det kan gå 100 sådana träd per kubikmeter (fub), när stammarna har en brösthöjdsdiameter om 6-7 cm. Avverkningskostnaden är då ca 800-1200 kr per kubikmeter. En bra metod är oftast att röja ned dem genom förröjningsarbete.

Beställ en röjtolk HÄR!