Kurser/Utbildningar

 

 Vattenvårdskurs

En stor del av de ingående delarna i kursen återfinns i våra böcker. Hur man förebygger skador vid överfart, får stopp på vatten som följer basvägen eller förhindrar både fastkörningar och skador på närområdet kring rinnande vatten återfinns i böckerna.

I vårt presentationsmaterial och upplägg för kursen i Vattenvård har de olika delarna satts samman till en väl fungerande helhet!

 

 

Virkestillredning

I vår bok Arbete i avverkningslag del 1, kapitlet 13: Mätningsbestämmelser, redovisas bestämmelserna vilka är vederlagsgrundande (underlag för betalning) för i stort sett allt rundvirke som mäts in i Sverige.

Att mäta in virke och att tillreda virke är dock två vitt skilda saker. Korrekt utförd virkestillredning kräver visserligen den detaljkunskap som redovisas i mätningsbestämmelserna. Den kräver förutom detta kunskap om en ”arbetsgång” och dessutom även en övergripande förståelse prislisteprogammet och för hur datorn ”tänker”.

Allt detta redovisas i vår kurs Virkestillredning.

 

 

Anpassade kurser

Vi kan hålla kurser och utbildningar helt anpassade efter era behov. Kontakta oss för att se hur vi kan uppfylla det ni behöver.

 

 

Omdöme av kursen Drivningsplanering och Mark- & vattenvård på Vida Skog AB:

”Per-Eriks erfarenhet av drivningsfrågor och att kunna möta entreprenörer i deras vardag har varit värdefullt samt att hans möjligheten att knyta upplägget mot bra litteratur (Arbete i avverkningslag) ger tyngd.

Det har varit smidigt att samarbeta med Per-Erik. Han har varit mycket flexibel, utfört arbetet väl och lagt mycket tid och energi på att hitta rätt röda tråd, både när det gäller föreläsningar som övningar i fält.”

Pelle Ström, Vida Skog AB

Klipp från en föreläsning

Per-Erik föreläser om färskhetens betydelser för risbäddens kvalitet.