Om MIEAB

 

 

THE TRUE STORY – Trettioårigt samarbete mellan två bröder…

Mora in Europe AB är ett relativt ungt företag som kunde startas hösten 2007 tack vare ett samarbete mellan två bröder. Vad som konkretiseras i detta bolag har dock sin start långt tidigare, i en numer svunnen, och för många glömd tid. Man skulle faktiskt kunna hävda att ursprunget till den kunskapsmassa som samlats på hög och som bl.a. redovisas i två böcker, började insamlas så tidigt som i början på 80-talet.

 

Dåtidens säkerhetsinstruktion: Var försiktig!

Vid denna tidpunkt var den äldre brodern i tjugoårsåldern och verkade redan då som entreprenör. Maskinen i företaget var en nedkörd Hemek trekvartsbandare som han tog över efter fadern och motorsågen var en Partner R16 som han då använde till att kapa ned stubbar med. Motorsågen saknade kastskydd och alla andra funktioner som har samband med säkerhetstänkande och skyddsutrustningen bestod av ett par kåpor av märket peltor. Hela instruktionen tänkt för det dagliga arbetet, var sammanfattad i orden ”var försiktig”. Han klarade av att undvika svårare olyckor och även att hålla liv i maskinen. Maskinen kunde hållas igång bl.a. tack vare den svetsutbildning som han hunnit förvärva tidigare.

 

Brödernas tidiga bakgrund

Denna äldre brodern, hade redan vid denna tidpunkt hunnit en bra bit in på det som kom att bli en lång och framförallt mycket krokig bana, i anställningar eller i form av entreprenör, på olika ställen i produktionen, i skogsbruket, på olika ställen i landet men även utomlands.

Den yngre brodern blev involverad i det entreprenadföretag som startades i ett senare skede. Här fick han en viktig roll, framförallt genom sin tekniska läggning och sin gedigna kunskap i skärande bearbetningar (i metall). Ombyggnationer, tillverkning av kuggstänger och renovering växellådor eller byggnation av en kranarm var under en tidsperiod det som hörde till vanligheterna. Medan den äldre brodern talade om cm eller dm i samband med apteringen av en stock, funderade den yngre brodern i krymppassningen på axlar i en pumpväxellåda, eller stödringar till utmattade hydraulcylindrar, där två hundardelarsmillimeter är helt avgörande.

 

Från ifrågasättande till faktakunskap

Diskussioner kring olika kvalitéer av plåttyperna domex och hardox kom att bli en del av språket i det dagliga arbetet, i samband med olika byggnationer. Den yngre brodern kom med tiden allt mer även att få en vikig funktion i form av ”djävulens advokat” eller helt enkelt den person som ifrågasatte kunskaper på ett sådant sätt att kunskapsmassan växte till klarheter och faktakunskaper, som inte ”går att slå hål på”.

 

Skogsingenjör blev utbildningsansvarig

Våren år 2002 avslutade den äldre av bröderna några års studier och var då färdig skogsingenjör (motsvarande skogsmästare). Sedan följde några år då han arbetade med, och ansvarade för, utbildning i olika former. Här kan bl.a. nämnas en tid då han sysslade med utbildning i mjukvara. Projektet var initierat bl.a. av Stora Enso och kallades Simobilen. Där kom han att ansvara för utbildningen både i samband med uppstarten och under det närmaste halvåret. Uppgiften bestod i att undervisa i allt som ingick i Timberjacks mjukvara, inkl. TMC, Timbermatic 300 och även frågor rörande prislisteprogrammet SilviA. Han ansvarade även för ett antal Gröntkortkurser, inom olika områden.

 

4000 timmars arbete blir nytt utbildningspaket

Efter att den äldre brodern arbetat som lärare, ute i fält på maskin, på Naturbruksgymnasiet i Älvdalen, var hans uppfattning kristallklar: det saknas utbildningsmaterial, till produktionen, i skogsbruket. Under sommaren år 2007 bestämde sig de två bröderna för att börja sjösätta de idéer och torgföra den kunskap som de sedan länge samlat på hög, och även att förverkliga några av de idéer som de sedan en tid diskuterat.

Efter flera års förberedelser, inräknat ca 4000 arbetstimmars hårt arbete, kunde bolaget sommaren 2008 lansera sina första två produkter, Arbete i avverkningslag, del 1 och del 2. Trots att böckerna är väl genomarbetade kommer de följande upplagorna att innehålla mer information och framförallt ännu fler foton och illustrationer.