Riktlinjer

 

Om vår pedagogik

Vid ett styrelsesammanträde för detta företag har beslut tagits, rörande den pedagogiska framställningen, på utbildningsmaterial producerat i företaget. Från ett enhälligt beslut har följande saxats:

 

”Ambitionen från företaget är, att den kunskap som redovisas i ett alster producerat av Mora in Europe AB, ska vara så lättförståelig och lättsmält som det bara är möjligt. Informationen ska vara helt förankrad i verkligheten, i produktionen, och beskriven så väl att den helst inte ska gå att misstolka”.

 

I företaget finns en grundläggande kunskap och förståelse för hur kunskap ska förmedlas, i en tid där stressen, informationsflödet och ”bruset”, bara ökar hela tiden. Därför redovisas kunskap också i de flesta fall på ett mycket grundläggande och pedagogiskt sätt.