Klassning av bärighet

Denna bok innehåller till viss del material som tidigare redovisats i böckerna Arbete i avverkningslag, framförallt del 1 upplaga 2013. Klassningen av bärighet som då publicerades återfinns i denna bok, dock har materialet utvecklats. Framförallt sker här en fördjupning inom området tillgänglighet. Målbilden i materialet är att med rätt kunskap, planering och rätt metoder kunna lösa uppgiften trots att bärigheten inte är den bästa.

 

Genom en mycket komplex kunskapsmassa har skapats en röd tråd som till stor del förmedlas via bilder. Kunskapen som redovisas bör ingå som en självklar kompetens hos arbetsledning och planeringspersonal men även hos maskinföraren, för att allt ska fungera väl, vid arbete i avverkningslag.