Samarbetspartners

 

Utan er skulle vår kunskap inte nå långt.

Vi presenterar stolt några av de som stöttat oss, kritiskt granskat vårt material och på något sätt hjälpt oss framåt.

 

Qbera

Kjell Gustafsson är kontrollmätare och Tonny Kubénka är biträdande mätningschef, båda verkande på VMF Qbera. Gustafsson och Kubénka har, på ett förtjänstfullt sätt, bidragit till att bena ut frågor rörande virkestillredning och virkeshantering i vårt bokpaket ”Arbete i avverkningslag”.

 

mhtlogotyp

MHT Virkesanalys är ett företag som specialiserat sig på analyser av prislistor. Företagets kompetens är en garant för att prislistorna fungerar väl ihop med skördardatorn. En del av uppdragen består dessutom i att se till att både skördarförare och uppdragsgivaren använder prislistan på det sätt som avsetts.