UTBILDNING

Kurser inom de flesta delar inom området skogsavverkning kan anordnas utifrån önskemål och överenskommelse.

Kontakta Per-Erik Persson
070 – 268 55 58

Utbildning – Kurser

Vattenvårdskursvattenvard_bro

En stor del av de ingående delarna i kursen återfinns i böckerna Arbete i avverkningslag. Och kursupplägget har, precis som böckerna, den stora styrkan att den söker förmedla en helhetssyn.

Kursen redovisar under ett teoripass både vilka skadeverkningar som kan uppstå i samband med avverkningsarbetet, men även hur man genom planering och olika åtgärder förebygger skador.

Vad som redovisas är bland annat hur man förebygger skador vid överfart, får stopp på vatten som följer basvägen eller förhindrar både fastkörningar och skador på närområdet kring rinnande vatten.

Ute i fält, där en trakt planerat och avverkningen helst påbörjats, förklaras hur man genom genomtänkt planering och genom olika åtgärder förhindrar skador: Körning i partier med sämre bärighet undviks och olika åtgärder utförs så att trakten kan lämnas utan skador, bland annat redovisas hur en bro byggs. Föreläsarens praktiska bakgrund är värdefull eftersom han vet hur skördarens egenskap ska utnyttjas för att ”servera” virket till skotaren till partier i terrängen med bättre bärighet.

I vårt presentationsmaterial, i böckerna och i upplägget för kursen har de olika delarna, som leder till färre mark- och vattenskador, satts samman till en väl fungerande helhet! Denna kunskap kan i vissa fall resultera att man ”lyfter” en trakt ”som inte för närvarande är möjlig att avverka” till att trakten går att avverka utan problem, och att man lämnar den helt utan skador!

 

Kurs i virkestillredningvattenvard_yxmetoden

Kapitlet 13: Mätningsbestämmelser, (i Del 1) visar på vikten av god pedagogik. Här har de svenska mätningsbestämmelser för rundvirke ”kokats ned” till ca 67 sidor som dessutom är rikligt illustrerade så att det allra mesta blir gripbart för läsaren.

Eftersom en övervägande andel av det avverkade virket mäts in enligt gällande mätningsbestämmelser är detta är mycket viktig kunskap, inte minst för den som tillreder virket.

Korrekt utförd virkestillredning kräver visserligen den detaljkunskap som redovisas i mätningsbestämmelserna. Förutom detta redovisas kunskap om den ”arbetsgång” som krävs vid virkestillredningen och dessutom även en övergripande förståelse kring hur prislisteprogammet fungerar och för hur datorn ”tänker”.