Referenser

 

Press

 

logga_logging-on
Januari 2012

New logging book – “Working in Harvesting Teams”
Logging-on’s issue of January brings an exciting new harvesting book, titled “Working in Harvesting Teams”, which is packed with valuable information.

This comprehensive publication by Per-Erik Persson should be on the bookshelf of all harvesting foresters and contractors using CTL systems.

“Working in Harvesting Teams” consists of two books. The first book covers basic knowledge, and the second, practical production. The books were originally compiled in Swedish, with the first editions dating back to the 1970’s. The books have been comprehensively updated and are now available in English (only Part 2), Finnish, Lithuanian and Latvian. Part 1 is currently being translated and Logging-on will let readers know the moment it is released. The books are already used in additional countries outside of Europe, such as Canada, Japan and Australia. They have been written to meet the needs of forest managers, contractors, colleges and universities. Over 650 photographs, illustrations and drawings have been used. The second book (Part 2: Practical Production), which focuses on the work environment, quality and production, consists of the following sections:

  • Harvesting forests
  • Forwarding: basic concepts
  • The work at the landing site
  • Forwarding systems
  • Improving the main trail
  • Planning the landing site
  • Handling GROT (Swedish for logging residue): An introduction
  • Handling GROT: Planning and preparation
  • GROT forwarding and further transport

The final three chapters dealing with “GROT” are also published as a separate book titled “Green Energy from the Forest”. The author of the book, Per-Erik Persson, has a degree in forest engineering, and has spent over 4000 hours producing the books, including spending much time in the forest.

Logging-on is in possession of the well presented hard-cover book, and confirms that it is very practical and packed with good information.

Logging-On Newsletter, South Africa

 

 

sa_logo
Nr 11 februari 2009

Boktipset: Ny kurs lär dig kapa rätt
För den som vill lära sig grunderna i avverkning ger företaget Mora In Europe nu ut två böcker och en cd-skiva med titeln ”Arbete i avverkningslag”. Böckerna tar upp så väl arbetsmiljö, kvalitet som produktion och riktar sig i första hand till nybörjaren.

Men tanken är att även personal med mångårig vana av yrket ska ha behållning av kursen. ” Yrket är av en sådan karaktär att det alltid finns något att lära sig”, som det står i inledningen. För markägare och självverksamma kan boken också vara till nytta, främst när det gäller att få en insikt i avverkningsarbete och mätningsbestämmelser. Böckerna illustrerar med många tydliga bilder och ett pedagogiskt upplägg de olika momenten vid avverkningsarbete.

För att snabba på inlärningen kring aptering har man även tagit fram webbverktyget Kaparatt (www.kaparatt.com) som är ”ett verktyg som riktar sig till skördarförare och på ett radikalt sätt kommer att förenkla inlärningen av korrekt utförd virkestillredning”, enligt tillverkaren.

För den som vill veta vad andra användare tycker om webbverktyget, är det möjligt att gå in på www.skogsforum.se, där verktyget för närvarande diskuteras. Några omdömen som verktyget fått hittills är ”lättfattlig instruktion”, ”för en som mig som inte begriper ett dyft om arbete i skördare eller aptering (annat än eldningsved) så kan jag bara applådera”, ”Det är ingen självverksam eller manuell huggare som varit inne och testat…? Verktyget borde funka även här tycker jag, i alla fall detta med bedömning av skador på stock, tvångskap, klassbedöming.”

Verktyget är inte helt färdigutvecklat ännu, skriver utvecklaren. Vissa avsnitt saknas i dagsläget och användarna uppmanas att komma med feedback. Vill du själv testa verktyget erbjuder Skogsforum möjligheten till sina medlemmar fram till den 15 februari 2009. Du blir gratis medlem genom att gå in på www.skogsforum.se

Teresia Borgman

 

 

headerLogo_skogen
Nr 11 november 2008

Handbok för maskinförare
”På ett lättfattligt sätt av praktiker –för praktiker”
ÄNTLIGEN! Detta välkända utrop känns faktiskt helt rätt, eftersom det tagit 30 år för den gamla ”Terrängmaskinen”, från 70-talet, att få en modern efterföljare. Den gamla maskinbibeln nytrycktes så sent som under 90-talet!

Den bistra sanningen är att den skogliga grundutbildningen fram till nu helt saknat en modern och heltäckande handbok som omfattar alla aspekter på själva handhavandet av skogsmaskiner i skogen. Den teoretiska speciallitteraturen inom hydraulik, ellära och så vidare är en annan sak.

DET ÄR EN GÅTA HUR branschen i decennier har accepterat en sådan brist och än märkligare med tanke på teknikens allt snabbare utveckling inom skogsmaskinbranschen med förarens ansvar för allt dyrare och mer komplexa maskiner.

Nu har en ny handbok i ämnet just tryckts. Titeln är; ”Arbete i avverkningslag”, med underrubriken ”arbetsmiljö, kvalitet, produktion”. Boken är tvådelad. Den första delen fokuserar på vad maskinföraren behöver veta innan han börjar köra skotare eller skördare. Den andra delen tar upp praktiska frågeställningar i samband med körningen.

Logiskt nog är boken skriven av en praktiker för praktiker. Per-Erik Persson från Mora är en gammal maskin- och entreprenörsräv, som nu tagit till pennan. Efter ett långt skogsliv i maskiner började han för en del år sedan med utbildning. Som lärare på Naturbruk i Älvdalen insåg han den uppenbara bristen på utbildningsmaterial för den praktiska delen av maskinkörning.

DET ÄR HÄR SOM FÖRFATTARENS livslånga erfarenheter och kunskaper på många plan ger den blivande maskinföraren en möjlighet att snabbare tillägna sig den så avgörande maskinkänslan som kännetecknar en duktig förare. Hemligheten ligger till stor del i att lära sig läsa terrängen för att förebygga onödiga körskador och i värsta fall en tidsödande och dyr fastkörning.
Boken är skriven på ett lättfattligt sätt ur maskinförarens perspektiv. Eftersom bildminnet är viktigt för en maskinförare har författaren valt att exemplifiera med bilder. Genom att använda exempel som hämtats från verkliga situationer beskriver författaren hur man gör rätt från början. Eller konsekvenserna av att göra fel!

BÅDA DELARNA av handböckerna är därför rikligt illustrerade. Kvaliteten på bilderna är väl inte alla gånger i topp. Men å andra sidan –vem har tid att ringa en proffsfotograf när man står nedkörd mitt i skiten i mörkret?

En del tecknade illustrationer är dessutom lite amatörmässiga, men det är förlåtligt då de ändå är tydliga i sitt budskap.

Ett särskilt plus måste ges för betoningen på vattenfrågorna i samband med drivning. Här ges för första gången handfasta tips: så förebygger man erosionsskador, så undviker man finjord och humus i vattendrag vid överfarter av bäckar. Eller så kör man skonsamt i basvägar utför långa slänter.

MÅLGRUPPEN är i första hand den gymnasiala maskinutbildningen. Men även de flesta maskinförarna som redan är verksamma torde hitta många guldkorn och tips i dessa böcker. Dessutom är den eftergymnasiala skogliga utbildningen en självklar målgrupp. Allt fler avverkningsledare, planläggare och virkesköpare saknar numer helt praktiska erfarenhet av maskinarbete när de kommer ut på arbetsmarknaden.

Även större markägare har behållning av att förstå planläggning av stora avverkningar, samt krav på avläggsplatser och så vidare.

Handböckerna har redan före tryckning beställts av skogsutbildningar i Sverige, Norge och Finland. Kostnaden motsvarar mindre än hälften av det pris som till exempel SkogForsk eller SLU debiterar för en vanlig endagarskurs. Ett fyndpris för en kunskapsmässig guldgruva.

Recensent: Bengt-Åke Alriksson

 

 

skogseko
Nr 3 oktober 2008-10-17

Ett helt förträffligt skogligt bokpaket bestående av två instruktiva handledningar i fyrfärg har nyligen utkommit från tryckeriet. Sällan har man sett ett mer genomarbetat material att sätta i händerna på alla som kör avverkningsmaskiner.
De är främst framtagna för att användas i undervisning och utbildning av maskinförare, men man kan som skogsägare också ha god nytta av böckerna. Dagens skogsägare är ju oftast beställare av olika tjänster, som exempelvis avverkning. Hur ska man som skogsägare kunna bli en bra kravställare om man inte vet vad dagens skogsmaskiner och dagens maskinförare är kapabla till och var begränsningen sitter?

Efter att ha tagit till sig budskapet i dessa två böcker kan både maskinföraren och skogsägaren på ett konstruktivt sätt diskutera igenom hela upplägget kring såväl miljöhänsynen som hanteringen av virket vid genomförandet av ett avverkningsuppdrag.

Böckerna är en genväg till kunskap som annars kan ta åratal av arbete att inhämta. Inte minst de avsnitt som tar upp hur man undviker körskador på mark och vattendrag är av stort värde.

Böckerna är skrivna i en ledig stil och de är synnerligt väl illustrerade med en mängd foton och teckningar.

Anders Olsson

 

 

v2_logo_atl
7 oktober 2008

Nya böcker om arbete i skogen för gymnasiet
Nu kommer två nya böcker för utbildning i skogsarbete. Författaren ger ut på eget förlag. Litteraturen riktar sig i första hand till gymnasieelever. Författaren Per-Erik Persson har utbildning motsvarande skogsmästare men mycket i böckerna bygger på hans egna erfarenheter från att ha kört skogsmaskiner i 14 år.

– Allt går ju mot en akademisering. Men de här grundläggande kunskaperna står ju inte i några böcker eftersom de bygger mycket på erfarenhet, säger han. – Båda delarna måste finnas om det ska bli bra.

I den första boken går han igenom de grundläggande kunskaperna som en maskinförare bör ha. Alltifrån hur man tar sig fram i terrängen och vårdar sin maskin, till hur man tar miljöhänsyn och bör uppträda mot personer man kommer i kontakt med runt en avverkning. Den andra boken är inriktad mot det praktiska arbetet ute på avverkningen.

Han har bland annat sålt böcker till ett 10-tal naturbruksgymnasier, skogsbolag har visat intresse och även Skogsstyrelsen har köpt ett antal. Iden till böckerna fick han när han höll kurser för blivande maskinförare. Han upplevde att han hade mycket mera kunskaper att dela med sig av än vad det fanns tid till under utbildningen.

– Jag började skriva på kvällar och nätter, delvis i frustration över att inte få ut all kunskap jag ville till eleverna. Dessutom har utvecklingen gått snabbt framåt med bland annat datorisering av skogsmaskiner, och den litteratur som finns i skolorna är till stora delar inaktuell menar Per-Erik Persson. – Den har varit föråldrad i 20 år.

Hans Dahlgren

 

 

viskogsagare
Nr 5 2008

Böcker för förarhytten
Efter en dag med undervisning i att köra skogsmaskiner tyckte instruktören att det praktiska arbetet i förarhytten behövde kompletteras med lite skriftlig information. -Jag satte mig ner och tänkte skriva ihop några sidor, berättar Per-Erik Persson, Orsa. Idag några år senare har det blivit två hela böcker om hur man arbetar i avverkningslag.

Det är praktiska handböcker med tips om hur man arbetar med skogsmaskinen. Här finns handfasta råd hur man planerar arbetet, undviker körskador, apterar virket, undviker kapsprickor och liknande ämnen. Ett extra plus är de många bilderna som visar vad som är rätt eller fel. Ett annat plus är att böckerna är ringinbundna och i ett format som gör att de är lätta att hantera i fält.

Målgruppen är i första hand skolor och utbildningscentra, där de fyller en lucka, men också skogsägare eller maskinförare.

Författaren själv har kört skördare och skotare i 15 år, innan han började arbeta med utbildning. Närmast har han arbetat vid naturbruksgymnasiet i Älvdalen och Gammelkroppa.